چرا خیلی از ایده های کسب و کارمان را عملی نمی کنیم؟

خیلی از ما ایده های کارآفرینی زیادی داریم که هیچ گاه از ذهن ما فراتر نمی روند و به مرحله اجرا نمی رسند. ایده هایی که به نظرمان بسیار بدیع و بکر است و می تواند رونق زیادی کند؛ اما هر بار اجرای آنها را به زمانی نامعلوم موکول می کنیم و یک روز که می بینیم ایده ما توسط شخص دیگری اجرا شده است، افسوس و صد افسوس می خوریم و به دوست و آشنا می گوییم این کسب و کاری که معرف حضورتان است، زمانی ایده ما بوده و حالا درآمد و شغل دیگران شده است. به راستی چرا اینگونه می شود؟ چه موانعی باعث می شود ما به مرحله اجرا کردن ایده های‌مان نرسیم و چه راهکارهایی وجود دارد که فاصله ایده کسب و کار تا اجرای آن به کوتاه ترین زمانی که امکان پذیر است، کاهش پیدا کند.

در وهله اول، دو عامل را در این قضیه موثر می دانم. یکی، قدرت ریسک پذیری شماست. در ناخودآگاه ما یک سوال، با مطرح شدن هر ایده، مطرح می شود و آن سوال این است: «اگر نشود چه؟» وقتی این سوال چالشی مطرح می شود، بسیاری پا پس می کشند و فراموش می کنند که شکست، مسیری از مقصد موفقیت و پیروزی است و توان شما به عنوان یک انسان با قوه عاقله این است که ریسک یک فعالیت و کسب و کار جدید را به گونه ای مدیریت کنید که شکست، جوری نباشد که ما را از پیمودن مسیر و رسیدن به مقصد موفقیت باز دارد. از همینجا بحث مدیریت ریسک پیش می آید و این که اگر ایده تان را اجرایی نکنید، ریسک بزرگ تری را مرتکب شده اید که در آینده خودش را در عملکرد ضعیف و کارنامه ناچیز زندگی، نشان می دهد.

نکته دومی که باید به آن اشاره کنم، بحث هوش هیجانی بالاست. همان هوشی که اکتسابی است و هر شخصی می تواند آن را بدست آورد. وقتی هوش هیجانی بالایی دارید، یعنی از آینده نگری بالایی برخوردارید و می توانید با افراد بیشتری تعامل کنید و هرچه زودتر به ایده تان شکل اجرایی و عملیاتی دست پیدا کنید. به هرحال یک دست صدا ندارد و اگر بتوانید تیم موفقی را گردهم آورید تا ایده تان به بهترین نحو اجرا شود، آن وقت موانع ذهنی در تحقق آرزوها و اهداف‌تان  محلی ار اعراب نخواهد داشت.

بخش مهمی از تلاش شما باید معطوف به این باشد که در تقویت هوش هیجانی‌تان بکوشید. بسیاری از فنون کسب و کار موفق، وقتی در وجود شما شکوفا خواهد شد که از هوش هیجانی بالایی برخوردار باشید. به این ها بیفزایید موضوع پشتکار بالا را که باید با تمرین در خودتان به وجود آورید. اگر خیال‌تان از حجم پشتکارتان راحت باشد، آن وقت ایده ها در ذهن شما مسافران کوتاه مدت خواهند بود و در دنیای واقعی، اقامت دائمی خواهند کرد.

Rate this post
مقالاتی که شاید خوشتان بیاید

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.