مرور برچسب

کسب و کارهای کوچک

3 دلیل برای استفاده از بازاریابی ایمیلی در کسب و کارهای کوچک

انجمن بازاریابی مستقیم که در سال گذشته گزارش کرده است که بیش از نیمی از تمام بازاریاب هایی که با آنها مصاحبه شده است، می خواهند بودجه اختصاص یافته به بازاریابی ایملی خود را افزایش دهند زیرا از اقدامات گذشته خود در این زمینه رضایت دارند.…

4 ابزار برای بزرگ نشان دادن کسب و کار کوچک

داشتن کسب و کار کوچک مزایای خاص خودش را دارد: چست و چابک هستید، می توانید در مدت کوتاهی مسیر کاری تان را تغییر دهید. مستقل هستید. بله، شاید به اندازه کسب و کارهای بزرگ مشتری جذب نکنید، اما این بدان معنا نیست که از نظر مشتریانی که به دست…