مرور برچسب

شروع کسب و کار

3 دلیل که نداشتن پول مانع کارآفرینی نمی شود

امروزه مردم بیشتر از گذشته برای خود کسب و کاری را راه اندازی می کنند و به دنیای کارآفرینی وارد می شوند. و دلیل آن نیست که مردم به طور ناگهانی به ایده های جدید دست یافته باشند، بلکه موانع سر راه تا این حد کم نشده بودند. تکنولوژی اکثر…

6 نشانه از عدم آمادگی شما برای کارآفرینی

برخلاف تمام چیزهای زیبایی که در مورد کارآفرینی گفته می شود، هرکسی نمی تواند به یک کارآفرین تبدیل شود. کارآفرینی می تواند به یک زندگی سرشار از آزادی بینجامد و به افرادی که در آن کسب و کار خدمت می کنند، سود خوبی برساند. همچنین ممکن است در…