مرور برچسب

جف بلومفیلد

6 روش برای تاثیرگذاری بر تصمیمات مشتری

فروشندگان نیز برای کسب آرای دلخواه باید به شش اهرمی متوسط شوند که فرآیند تصمیم گیری مشتری را هدایت می کنند. این اهرم ها بر سیستم لیمبیک مغز که خاطرات، احساسات و بسیاری از عقاید کلیدی انسان را در بر می گیرند، تاثیر گذار هستند. پیام های…