زنان باهوش برای مردان جذابیت کمتری دارند

با اینکه همه از افراد باهوش خوششان می آید اما در برخی موارد اینگونه نیست. براساس پژوهشی که صورت گرفته است مردان از زنانی که هوش بالایی دارند برای دوستی و ازدواج کمتر خوششان می آید.

در این آزمایش که بر روی 105 مرد صورت گرفته بود، آنها به زنانی که توانایی خوبی در عملکردهای روزمره و حل مسائل ریاضی داشتند نمره جذابیت بیشتری دادند؛ اما وقتی از آنها سوال شد که آیا مایل هستند تا با این زنان ازدواج کنند، تصمیم آنها تغییر پیدا کرد.

در عمل، مردان از زنانی که دارای هوش بالاتری هستند، فاصله می گرفتند و حاضر نبودند شماره تماسشان را به آنها بدهند یا قرار بگذارند.

پژوهشگران معتقدند که مردان نسبت به زنانی که هوششان از آنها بیشتر است، احساس مردانگی شان کاهش می یابد و آنها را تهدید تلقی می کنند. چه کسی می دانست که مردانگی می تواند اینقدر شکننده باشد؟

 

Rate this post

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.