هوشمندانه ترین سرمایه گذاری طولانی مدت خود شما هستید

بزرگ ترین هدیه ای که به خود می دهید، عاقلانه‌ترین سرمایه گذاری‌ای که در تمام عمر خود می کنید این است که روی رشد شخصی خود سرمایه گذاری کنید.

من آنچنان طرفدار سرمایه گذاری بر خویشتن هستم و به آن ایمان دارم که به تمام کارمندان جدید خود سی‌دی، کتاب و امکان دسترسی به کتابخانه دیجیتال برای ارتقای شخصی را می دهم، چرا؟

سرمایه گذاری بر رشد افراد یکی از بزرگ ترین مزیت های رقابتی است که می توانید خلق کنید. وقتی افراد از من می پرسند که چگونه می توانند در حرفه خود پیشرفت کنند به آنها می گویم تا می توانند بیش از آنچه برای کار خود وقت می گذارند، روی خودشان کار کنند.

آبراهام لینکن گفته:

اگر شش ساعت به من وقت دهید که درختی را با تبر قطع کنم، چهار ساعت آن را صرف تیز کردن تبر خود می کنم.

با تنها دو ساعت برای انجام کار اصلی خرد کردن درخت، لینکلن دو برابر این زمان را صرف کار بر روی ابزار انجام آن کار کرد. در کاری که زندگی تان نام دارد، شما تبر هستید.

وقتی درختی بر سر راهی وجود دارد، بسیاری افراد – بیهوده یا درست – تبر را بر می دارند و می خواهند آن را از بین ببرند. وقتی دریابند که ضربه اصلی را به درخت نمی زنند، آن را رها می کنند و می گویند اشکال از درخت است. شما هم یکی از آن افراد نباشید. بدانید که تمام آن به نحوه گرفتن تبر ربط دارد و اینکه چقدر با قدرت با کدام زاویه و به کجای درخت ضربه وارد می کنید. درک کنید که تمامی تاکتیک‌ها را می توان ارزیابی کرد، اندازه گرفت و ارتقا داد. این کار با تبر آغاز می شود… با شما.

یادگیری در مدرسه و با خواندن و داشتن معلم های عالی صورت نمی گیرد. همچنین با درس گرفتن از اشتباهات‌تان یا نصیحت های دوستان‌تان آغاز یا متوقف نمی شود. یادگیری مداوم ترکیبی از تمام این موارد و مواردی بسیار بیشتر است. آخرین سمینار یا کلاس آموزش بزرگسالانی که شرکت کردید تا خود را ارتقا دهید چه زمانی بود؟ به آن فکر کنید و آن تغییر را ایجاد کنید. تنها شما هستید که با خود چالش خواهید داشت و خود را ارتقا می دهید.

پذیرای یادگیری باشید و مهارت های خود را هدفمند کنید. سرمایه گذاری روی خود یعنی هرگز دست از یادگیری برندارید. تبر خود را تیز کنید. هر روز تنها یک بخش از آن کتاب الهام بخش و سرشار از اطلاعات را بخوانید. به 15 دقیقه از کتاب های صوتی متحول کننده زندگی گوش کنید. هر ماه در یک دوره یا سمینار شرکت کنید. بیشتر زندگی شما – 99/9 درصد – شامل کارهایی است که به وسیله محرک خودکار انجام می دهید. بسیار اهمیت دارد که از آموزش محرک خودکار خود بهره بگیرید و هرگز سرمایه گذاری روی خویشتن را متوقف نکنید.

Rate this post
مقالاتی که شاید خوشتان بیاید

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.