کیفیت عمرمان را بهبود ببخشیم

مقاله‌ای ارزشمند به قلم دکتر روستا - کیفیت عمر و زندگی‌تان را افزایش دهید

یکی از اساسی ترین پرسش‌های مدیریت عمر «چگونه» گذراندن عمر است. چگونه عمر را بگذرانیم که برنده باشیم؟ چگونه عمرمان را بگذرانیم که بازنده نباشیم؟ چگونه عمر را بگذرانیم که اثر بخش و ثمر بخش باشیم؟ چگونه عمر را بگذرانیم که بی ثمر و بیهوده وقتمان را نگذرانیم؟ چگونه عمر مان را بگذرانیم که خوشنام و آبرومند شویم؟ چگونه عمر را بگذرانیم که بدنام و بی آبرو نشویم؟ چگونه عمر را بگذرانیم که خادم باشیم؟ چگونه عمر را بگذرانیم که خائن نباشیم؟ چگونه عمر را بگذرانیم که بیشتر ببالیم؟ چگونه عمر را بگذرانیم که کمتر بنالیم؟ چگونه عمر را بگذرانیم که بر کمیت و کیفیت عمر بیفزایم؟ چگونه عمر را بگذرانیم که از کمیت و کیفیت عمر نکاهیم؟ چه کنیم تا به کمال برسیم؟

آشنایی با تعریف مدیریت عمر

مدیریت عمر، قابلیت مهارت و هنر چگونه گذراندن عمر از تولد تا مرگ است و کیفیت عمر تحت تأثیر عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها نیازها و چگونگی پاسخگویی به آنها و نیز نوع نگرش ما به هستی، خودمان، دیگران و پدیده های گوناگون است.

کسی که نیازهای خود و دیگران را می شناسد و نگرش او در زندگی پاسخگویی درست برای ارزش آفرینی و ارزش افزایی است، بطور قطع عمر را بهتر و مفیدتر از کسانی می گذراند که نیازها را نمی شناسند و پاسخگویی به نیازهای خود و دیگران ونیز ارزش‌ها را نادیده می گیرند.

اگر می خواهید زندگی دلخواهی داشته باشید بکوشید تا نگرش خود را بهبود بخشید و چنانچه به این نتیجه رسیده‌اید که نوع نگاهتان به زندگی ، انسانها و پدیده‌ها نادرست یا نامناسب است آگاهانه و هوشمندانه آن را متحول کنید. بدبینی ها، نومیدی ها و ترس ها را کنار بگذارید و با نگرشی واقع بینانه، مثبت و سازنده که خوبی ها و زیبائی ها را می بیند و می طلبد، پاسخگوی نیازهای خود و دیگران باشید که معنا و مفهوم واقعی «رضایت و رغبت» در زندگی را درک و حس کنید و علاوه بر بهبود و تقویت کیفیت عمرتان در مسیر کمال گام بردارید.

چه بسیار انسان‌هایی که خیلی چیزها دارند اما در برخورد با آنها نمی توان نشانه‌هایی از «رضایت، رغبت و لذت» واقعی را دید. کمبودی دارند که همه «بودها» در برابر آن «نابود» شده اند و آن « کیف» زندگی است. متأسفانه بسیاری از گرایش ها، آموزش ها و تلاشهای ما در زندگی و چگونه گذراندن عمر برای دستیابی به موفقیت است و کمتر به « سعادت و خوشبختی» توجه می کنیم.

اگر چه موفقیت و برنده شدن و برنده بودن نقش مهمی در زندگی دارند، اما موفقیت کافی نیست، انسان نیازمندِ سعادت ، خوشبخت شدن و خوشبخت بودن در زندگی است و خوشبختی به معنای یافتن و داشتن « آرامش واقعی» است که البته پویاست و با زمان تغییر پیدا می کند.
چگونه زندگی کنیم و چگونه عمر خود را بگذرانیم و اداره کنیم تا « موفق وخوشبخت» شویم؟ اساسی ترین پرسش زندگی است.

«موفقیت و خوشبختی» در کلام ساده و در عمل بسیار دشوار اما شدنی و دست یافتنی هستند. کیفیت عمر هر کس را می توان با میزان « رضایت و خشنودی» او که حاصل پاسخگویی او به نیازهای خود و دیگران است، سنجید.

چگونه «کیفیت و کمال» زندگی را بهبود بخشیم؟

بهبود «کیفیت و کمال» را در یافتن پاسخهای مناسب برای سه پرسش اساسی زیر بدانید:

 1. چگونه زندگی کنیم تا نیازهای خود و دیگران را بهتر پاسخ گو باشیم؟
 2. چگونه زندگی کنیم که برنده و موفق تر از گذشته باشیم؟
 3. چگونه زندگی کنیم که به خوشبختی، سعادت و کمال واقعی دست پیدا کنیم؟

«کیفیت عمر» ، معرف « چگونه زیستن» است و «کیفیت دلخواه» ، نتیجه « خوب زیستن» و «کمال» ، حاصل «سالم و درست زیستن» است . سعی کنید برای پاسخگویی به پرسشهای فوق، آمادگی لازم برای تغییر و تحول در خود به وجود آورید تا به نتایج بیشتر و بهتری دست یابید و به « آرامش، آسایش و ارزش» های مادی و معنوی مطلوب و دلخواهتان برسید.

عوامل موثر برای پاسخگویی بهتر به نیازهای خود و دیگران:

اگر چه در این مورد می توان به بسیاری از موضوعات و عوامل اشاره کرد اما برای خودداری از توصیف و توضیحات زیاد و پراکنده سعی کنید تا به عوامل اصلی و اساسی توجه کنید.
بنظر نگارنده موثرترین عوامل برای پاسخگویی بهتر به نیازها را می توان در توجه ،تمرکز و استفاده از نکات زیر یافت که عبارتند از:

۱- شناخت درست نیازهای خود و دیگران از طریق « پرسش و پژو هش» ونیز مطالعه و بررسی دقیق و عمیق واقعیت و وضعیت.

۲- اولویت بندی نیازها، خواسته ها، انتظارات ، ارزشها و ترجیحات خود ودیگران.
انسان موجودی است « نیازمند،آزمند و آرزومند» است که کمتر می کوشد تا تفاوت آنها را در خود و دیگران بشناسد ، تفکیک کند و آنها را بر اساس « ضرورت و اهمیت» اولویت بندی کرده و به آنها بپردازد.
اگر می خواهید کیفیت عمر خود را بهبود بخشید بکوشید تا آنچه می تواند پاسخگوی « نیازمندی، آزمندی و آرزومندی» های شما و مخاطبان شما در زندگی باشند تعریف و تعیین کنید و آنها را بکار بگیرید.
پاسخگوئی در کلام نیست بلکه در « اقدام» است. پاسخگوئی مجموعه ای از الزامات و اقدامات برای « یافتن و ساختن» است.

۳- مسئولیت پذیری
مسئولیت پذیری و متعهد بودن برای جوابگویی و پاسخگو بودن یکی از مهمترین نکات برای پاسخگویی درست به نیازها و نیازمندان است. در چند ماه گذشته ، بنده رویکرد جدیدی را بعنوان « بازاریابی پاسخگو» مطرح کرده‌ام که پیش نیاز آن «مسئولیت پذیری همگانی و همیشگی» است. اگر خود را مسئول ، موظف ،متعهد و پای بند به پاسخگویی به نیازهای خود و دیگران بدانیم، بی تفاوتی، سهل انگاری و تنبلی‌ها کنار می روند و جستجو و تلاش برای « پاسخ یافتن و پاسخ دادن و پاسخگو بودن» بازاریابی پاسخگوست شکل می گیرد.
اگر « پاسخگو باشیم تا ماندگار شویم، را باور کنیم و اگر همواره آماده پاسخگوئی به نیازها باشیم از هر لحظه عمر ارزشمند خود بهتر استفاده خواهیم کرد و فواید و نتایج بهتر و بیشتری برای خود و دیگران فراهم می کنیم.

۴- پیگیری برای نتیجه گیری
پاسخگویی به نیازها زمانی معنای واقعی پیدا می کند که به نتایج مورد نظرمان دست پیدا کنیم. « پشتکار و پیگیری» امور همراه با « تمرکز، نظم و انضباط» باعث میشوند تا نتیجه گیری و دستیابی به پاسخهای مطلوب و دلخواه ممکن گردد.
انسانهای نتیجه گرا معمولاً عملگرا هستند و پیگیری برای نتیجه گیری را جزئی از تلاشهای روزانه زندگی می دانند.

۵- یادگیری مهارتهای زندگی و راهکارهای نوین
آگاهی،یادگیری و فراگیری مهارتهای گوناگون و استفاده از راه کارها ، ابزارها، فن آوری‌ها و علوم و فنون جدید ، نقش مهمی در پاسخ یابی،پاسخ دادن و پاسخگویی به نیازها و نیازمندان دارند.
بکوشیم تا «از هم بیاموزیم، به هم بیاموزیم و با هم بیاموزیم» تا داناتر و تواناتر از گذشته شویم و بتوانیم بسیاری از نیازهای آشکار و پنهان خود و دیگران را برآورده کنیم و ارزش آفرین و ارزش افزا باشیم.
سرمایه گذاری در « آموزش، مشاوره و تحقیق» در زندگی شخصی را یک ضرورت برای تقویت و بهبود کیفیت زندگی و مدیریت عمر بدانید.

۶- بردباری و استواری
یکی دیگر از عوامل موثر برای پاسخگویی به نیازها ، بردباری و نیز مقاومت، استقامت و استواری در برابر محدودیت ها، موانع، محدودیت‌ها، تهدیدها و مشکلات زندگی است.
همواره به یاد داشته باشیم که:

نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود ، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

۷- همیاری و هم افزایی
پاسخگویی به نیازهای متغیر ، متنوع ،گسترده و پویای خود و دیگران بدون همکاری ، همیاری و هم افزائی ممکن نیست.
انسان موجودی« ارتباطی، اجتماعی و اقتصادی» است که از طریق ارتباط با انواع گروهها و ذینفعان و عضویت در نهادهای گوناگون تلاش می کند به « اقتصاد» که رفع نیازهای نامحدود با منابع محدود و منافع مطلوب است بپردازد.
بطور خلاصه بکوشیم تا با « نیاز شناسی، اولویت بندی آنها، مسئولیت پذیری، پیگیری برای نتیجه گیری، یادگیری مهارتها، بردباری و استواری و همیاری و هم افزایی» داد و ستدهای زندگی خود را بهبود بخشیم و با افزایش رضایتمندی و خشنودی ناشی از پاسخگوئی درست به نیازها و نیازمندان، کیفیت مدیریت عمر و زندگی خود را بهبود بخشیم.

 

عوامل موثر برای برنده شدن و موفقیت

برای برنده شدن و پیروزی و موفقیت در امور گوناگون زندگی، به نکات زیر توجه کنید:

باور قوی برای برنده شدن

وقتی برنده شدن را باور کنید و بپذیرید که می خواهید و می توانید پیروز شوید و این باور را در خود تقویت کنید. ذهنتان را برای پیروزی و موفقیت درگیر می کنید و در نتیجه با آمادگی و انگیزه زیاد برنده میشوید. سعی کنید با تکرار « می خواهم، می توانم و میشود» باورهایتان را بارور کنید وبا مدیریت فرصتها یعنی فرصت یابی و فرصت سازی، برنده شوید.

راه‌ها و راه کارهای مناسب

برای برنده شدن سعی کنید تا راه‌ها و راه کارهایی را انتخاب و دنبال کنید که متناسب با امکانات ، انتظارات و شرایط باشند. گاهی مهمترین عوامل در برنده شدن ها و موفقیت ها که کیفیت زندگی شما را بهبود می بخشند، انتخاب راه و مسیر درست و استفاده از راه کارهای خلاقانه، جدید و ویژه است.

هر اندازه راه و مسیر شفاف تر و مطالعه شده تر باشد و هرگاه راه کارها را هوشمندانه تر بیابید، امکان موفقیت و برنده شدن شما افزایش می یابد. فراموش نکنید که هر پیروزی، زمینه ساز امیدواری ها و پیروزی های بیشتر است.
بخاطر داشته باشید که برای برنده شدن در «آینده» همیشه نمی توان از راه ها و راه کارهای« گذشته» استفاده کرد. یکی از پدیده های مهم در زندگی امروز فاصله و شکاف زیاد بین « گذشته » با « حال و آینده » است به همین دلیل سعی کنید برای موفقیت های آینده از راه ها و راه کارهائی که متفاوت با گذشته و متناسب با حال هستند استفاده کنید.

نوآوری و نوآفرینی

برنده شدن نیازمند نونگری،نوآفرینی و نوآوری است. برنده ها افرادی خلاق، مبتکر، نوآور و نوآفرین هستند . آنها می کوشند تا از ایده های ناب و تازه که مربوط به خودشان یا زائیده افکار دیگران است استفاده کنند و با ایده یابی و ایده زائی، فضای مناسبی برای نوآفرینی فراهم کنند.گاهی ناسازگاری و مخالفت با عادتها و روشهای کلیشه ای و تکراری باعث خلق پدیده های نوین میشود که خود نقش مهمی در برنده شدن دارند.

درک آمیزه «عقیده ،علاقه، عُرضه و عمل» و استفاده از آن:

برای برنده شدن و برنده ماندن در زندگی بکوشید تا آمیزه چهار «ع» موفقیت را در زندگی خود بهبود بخشید:

۱- عقیده و ایمان قوی باعث میشوند تا کمتر گرفتار « خودشیفتگی، خودباختگی و بی تفاوتی» شوید.

۲- علاقه و عشق باعث افزایش انگیزه و تقویت انرژی و روحیه میشود. سعی کنید موفقیت هایتان را جشن بگیرید و با علاقمندی و تعلق خاطر در جستجوی برنده شدن و پیروزیهای دیگر باشید. هر اندازه نیروی عشق و علاقه بیشتر باشد امکان موفقیت در زندگی بیشتر خواهد بود.

۳- موفقیت بدون داشتن و تقویت عُرضه یا استعداد، قابلیت، صلاحیت و شایستگی و بویژه شایستگی محوری و ممتاز امکان پذیر نیست. عُرضه معرف توانایی‌ها ، مهارتها ، دانش و تجربه های فرد می باشد که در موفقیت‌ها نقش ارزنده ای دارند.

۴- عمل درست و صالح نقش چشمگیری در موفقیت و برنده شدن دارد .بکوشید به جای پرحرفی، حرفه ای باشید تا موفقیت از قوه به فعل درآید. عمل علمی و صالح باعث میشود تا برای برنده شدن الزامات و اقدامات موفقیت را بشناسید و آنها را به درستی بکار بگیرید.

هوشمندی ، هدفمندی و همکاری برای برنده شدن:
هوشمندی و هدفمندی نقش مهمی در برنده شدن و پیروزیها دارند . هوشمندی رقابتی را در «فرصت بینی، فرصت شناسی، فرصت یابی، فرصت سازی ،فایده رسانی و فایده بردن از فرصتها» بدانید و با تشخیص ، تحلیل و استفاده از آنها زمینه ساز برنده شدن و موفقیت های آینده باشید.
هدفمندی به معنای واقعی که شامل هدفهای« مشخص، قابل اندازه گیری، شدنی، مرتبط و زمان دار» است باعث میشود تا برای برنده شدن بهتر و شفاف تر گام بردارید و مسیر موفقیت را به خوبی طی کنید.
همکار ی و همبستگی نیز در برنده شدن و موفقیت نقش زیادی دارند. آمادگی برای ارتباط با گروههای ذینفع و استفاده از مزیت ها و قابلیت های جمعی لازمه ی موفقیت های گوناگون است.
نتیجه نهائی استفاده از عوامل فوق، افزایش و گسترش موفقیت ها در امور گوناگون زندگی است که خود باعث افزایش کیفیت زندگی و مدیریت عمر میشوند.

 

عوامل موثر بر سعادت و خوشبختی

اگرچه برای کمال گرایی و دستیابی به بالاترین سطح کیفی، عوامل زیادی نقش دارند اما به نظر نگارنده موثرترین عوامل رستگاری ، سعادت و خوشبختی انسانها را می توان در سوره «حمد» یافت. اینجانب از این سوره ارزشمند « هفت کلید رستگاری و خوشبختی »را شناسائی کرده ام که امیدوارم مورد توجه شما نیز قرار بگیرد.

این هفت کلید می توانند در بهبود کیفیت و دستیابی به کمال در زندگی نقش آفرین باشند و باعث رستگاری شوند عبارتند از:

۱- ایمان و توکل
وقتی شروع هر کار و هر سوره را با «بسم الله الرحمن الرحیم» آغاز می کنیم به نوعی معتقد به نیرویی فراتر از همه نیروها هستیم که آن توکل و ایمان به خداست. توکل واقعی باعث آرامش و امیدواری شده و آمادگی برای تحول و تکامل را افزایش می دهد.

۲- بخشش ومهربانی
بخشش و مهربانی نقش بسیار پرارزشی در خوشبختی ، کمال جویی و کمال یابی دارند. بخشش شامل عفو و گذشت، ایثار، انفاق، سخاوتمندی ، دست و دلبازی و سهیم کردن و پخش کردن داشته ها ، منابع و امکانات خود با دیگران و به دیگران است.
هر اندازه بخشش و بخشایشگری ، مهربانی و مهرورزی را در زندگی تقویت کنیم ، فرصتها و نعمتهای بیشتری برایمان فراهم میشود.
دست و دلبازی واژه ساده اما پرمعنائی است . بکوشید با بازکردن دستها آنچه را که حبس شده اند، آزاد کنید و با باز کردن دلها محبت و صمیمت را افزایش دهید و در آسایش و آرامش دیگران سهیم شوید.
بزرگی بایدت بخشندگی کن که دانه تا نیفشانی نروید

۳- شکرگزاری و قدردانی
سومین عامل خوشبختی و رستگاری، شکرگزاری از خداوند به خاطر نعمت ها، سپاسگزاری از دیگران برای خدمتها و قدردانی از خودتان برای موفقیت هایتان است . تشکر، سپاس و پاسداشت و نکوداشت‌ها ، انتقال احساس شادی و رضایت است، آنها را تمرین کنید.
شکر نعمت ، نعمتت افزون کند کفر، نعمت از کفت بیرون کند

۴- ارزیابی و داوری درست
بسیاری از ناراحتی ها، فاصله ها و نگرانی های زندگی که آرامش را بهم می ریزد ، قضاوت و داوری نادرست است. سعی کنید عملکرد روزانه خود و دیگران را با انصاف و دقت ارزیابی کرده و داوری هایتان عادلانه، خالصانه وواقع بینانه باشد تا حق پایمال نگردد و حق به حق دار برسد.

۵- خودباوری و خودیاوری
پنجمین کلید رستگاری و کمال یابی تقویت خودباوری، اعتماد به نفس و عزت نفس و نیز خودیاوری یعنی تکیه کردن بر شایستگی ها ، قابلیت ها، جذابیت ها، مزیت ها ، اصالت و مدیریت شخصی است ، سعی کنید با «خودباوری، خودکاوی، خودیابی، خودشناسی، خودسازی و خودپروری» ، خود تازه ، سازنده و ارزنده ای پرورش دهید تا کمتر نیازمند و منتظر دیگران باشید.

۶- انتخاب راه راست و درست
صراط مستقیم با راه راست،راهی است که اگر آنرا بیابیم، از عمر خود بهتر استفاده می کنیم و کمتر هدر می دهیم. راه راست ، راه حق، حقیقت، سلامت، راستی و درستی است.
بسیاری از افراد موءمن راه راست را راهی می دانند که در آن « رضایت، حمایت، نظارت و هدایت» خداوند حاکم باشد.
انتخاب راه راست باعث میشود تا دستیابی به سعادت و خوشبختی و کیفیت مطلوب و کمال تسهیل و تسریع گردد.

۷- بایدها و نبایدهای زندگی سالم و درست
اگر خواستار سعادت، رستگاری و کمال انسانی در مدیریت عمر خود هستید و اگر« نیکنام شدن و نیکنام ماندن» را یک ارزش می دانید ، بکوشید تا بایدها و نبایدهای راه راست را بشناسید و رعایت کنید.
بایدهای راه سعادت ، کمال و رستگاری را می توان در خصوصیات و خصلتهای رستگاران و کسانی که خداوند به آنها نعمت بخشیده است جستجو کرد که مهمترین آنها عبارتند از:

 • پرهیزگاری
 • درستکاری
 • سالم زیستن
 • مروت
 • مودت
 • معرفت
 • ایمان

و نبایدهای رستگاری، سعادت و کمال چیزهایی هستند که گمراهان و مغضوبان داشته‌اند و عبارتند از:

 • خودفریبی
 • فریب دیگران
 • تهمت و غیبت
 • ناشکری
 • دروغگویی
 • عدم خلوص دل و نیت
 • بی ایمانی

سرانجام اینکه:
اگر می خواهید کیفیت عمر خود را بهبود بخشید و به کمال مطلوب برسید بکوشید تا :
1- پاسخگویی همیشگی به نیازهای خود و دیگران برای ارزش آفرینی و ارزش افزایی و « راه گشایی،گره گشائی،مشکل گشایی و دلگشایی» باشید.

۲- به راه کارها و عوامل «برنده» توجه ویژه داشته باشید از جمله:

 • ب: بینش و باور برنده شدن و پیروزی
 • ر: راه‌ها و راه کارهای خلاقانه و موثر
 • ن: نونگری،نوآفرینی و نوآوری
 • د: درک و آمیزه چهار «ع» عقیده، عشق، عرضه و عمل درست
 • ه: همیاری ، هم افزایی ، همدلی و هم پذیری

۳- هفت کلید رستگاری را لازمه‌ی کمال یابی بدانید و آنها را در زندگی خود رعایت کنید از جمله:

 1. توکل و ایمان قوی
 2. بخشش و مهربانی
 3. شکرگزاری و سپاسگزاری از خدا و دیگران
 4. ارزیابی و داوری واقع بینانه
 5. خود باوری و خودیاوری
 6. انتخاب راه راست و درست
 7. بایدها و نبایدهای زندگی سالم و کمالگرا

امیدوارم با بازنگری همه نکات اشاره شده و استفاده از دانش و تجربه و آموخته هایتان و نیز آنچه اندیشمندان معرفی کرده‌اند بتوانید در مدیریت عمر خود به گونه ای رفتار کنید که «کیفیت و کمال» را در زندگی حس و درک کرده و برای بهبود کیفیت و کمال زندگی خود و دیگران نقش آفرین باشید.

کیفیت عمر زمانی مطلوب است که نتیجه عملکرد و آثارتان باعث «کیف» یعنی شادی، لذت و رضایت شما و ذینفعان شما شود.

مقالاتی که شاید خوشتان بیاید

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.