مرور برچسب

کنترل زندگی

چه کسی مسئول احساسات ما است؟

افزایش کیفیت زندگی و به سرانجام رساندن کارها از خواسته‌های هر فردی در این کره خاکی است. اما تقریبا همه‌ی ما در باورها و الگوهای عاطفی محدود کننده خودمان گیر کرده‌ایم. عادت‌هایی را در خود به وجود آورده‌ایم که احساس ناامیدی، نگرانی و افسردگی …