مرور برچسب

کسب و کارهای گروهی

6 اشتباه ارتباطی که در محل کار انجام می دهید

برقراری ارتباط کار دشواری است و برای بهتر شدن به تمرین هر دو نفر نیاز دارد. کاری که شاید اصلا ندانید باید انجامش دهید! اما در موردش فکر کنید: احتمالا شما هم وقت بیشتری برای برداشت قصد و نیت طرف مقابل صرف می کنید تا این که بخواهید تمرین کنید…