مرور برچسب

موانع کارآفرینی

غلبه بر بهانه های کشنده کارآفرینی

همیشه دوست داشتید کارآفرین شوید و در نهایت ایده کسب و کار خوبی نیز به دست آورده‌اید. ایده شما گره بزرگی از زندگی بخشی از مردم باز می کند. این ایده حتی می تواند جهانی شود. فعلا هیچ رقیبی ندارید یا رقبای فعلی‌تان خیلی ضعیف هستند. شب و روز در…