مرور برچسب

دکتر علی شاه حسینی

راه تغییر عادت‌ها و باورهای بازدارنده

ما عادت ها و باورهایی که داریم که اثر خود را در زندگی روزمره و کسب و کارمان می گذارند و شاید جالب باشد که بدانید باورهای بازدارنده بیشتر از باورهای مثبت هستند. برای همین بهتر است که هرچه سریع‌تر این عادت های نادرست را تغییر دهیم.

راهکار عاشقی در کسب و کار

اگر همین الان غول چراغ جادو ظاهر شود و از شما بخواهد سه تا از خواسته های خود را بگویید، آیا در کمتر از پنج ثانیه می توانید آن سه مورد را نام ببرید؟ اگر پاسخ منفی است شما گم شده اید! سردرگم هستید و به بیراهه می روید.