مرور برچسب

حمیدرضا صفدری زاده

کشف استعدادها توسط مدیر چگونه باشد؟

یکی از وظایف مدیران کشف استعدادهای موجود در سازمان و شرکت می باشد. اگر مدیر یک تیم کاری هستید و می خواهید کارایی کارکنان خود را بالا برده و سازمان را در جهت موفقیت هدایت کنید این مقاله از رسال لرن را از دست ندهید.