مرور برچسب

ثروتمند شدن

چرا پولدارها پولی پس انداز نمی کنند

ثروتمند بودن یعنی چه؟ بسیاری از مردم می گویند که ثروتمند بودن یعنی داشتن شغلی پردرآمد و چیزهایی مثل خودرو، خانه و لباس های خوش دوخت. اما پولی که در می آورید شما را ثروتمند نمی کند. به عنوان مثال برنده لاتاری‌ای را در نظر بگیرید که پول…