مرور برچسب

انگیزشی

راهکار عاشقی در کسب و کار

اگر همین الان غول چراغ جادو ظاهر شود و از شما بخواهد سه تا از خواسته های خود را بگویید، آیا در کمتر از پنج ثانیه می توانید آن سه مورد را نام ببرید؟ اگر پاسخ منفی است شما گم شده اید! سردرگم هستید و به بیراهه می روید.