مرور برچسب

افراد درون گرا

چگونه اجتماعی تر باشیم ؟

برخی از ما ذاتا انسان های درون گرایی هستیم و از موقعیت های اجتماعی می ترسیم؛ اما برخی نیز ممکن است از اجتماعی بودنشان لذت هم ببرند اما گاهی حوصله برقراری ارتباط با مردم را نداشته باشند. متاسفانه هم در زندگی شخصی و هم در زندگی حرفه ای ما…