مرور برچسب

استقامت

در کسب و کار خود مثل کوه استوار باشید

آنچه موفق ها را از دیگران متمایز می کند اشتیاق و پشتکار است. در یک کلام، آنها استقامت دارند. استقامت و پایداری یک ویژگی شخصیتی ثابت نیست. شما می توانید به علایق خود بپردازید، به شکل عادت روزانه تمرین کنید، کار خود را با هدفتان پیوند بزنید…