مرور برچسب

استراتژی‌های فروش

ایجاد روابط برای فروش بیشتر و بهتر

آیا می‌دانید هسته تمام استراتژی‌های فروش مدرن از طریق روابط است؟ توانایی ایجاد و حفظ روابط بلند مدت با مشتریان، پایه و اساس موفقیت شما به عنوان یک فروشنده در کسب و کار است. زمانی که برای مشتریان خود در نظر می‌گیرید بسیار حیاتی است. ایجاد…