آموزش های آنلاین
مرور برچسب

اثر مرکب

راز یک شبه به موفقیت رسیدن

ما دوست داریم تا در زندگی پیشرفت کنیم و به موفقیت دست یابیم، اما به خاطر ذات عجول بودن که در ما نهفته است، همیشه به دنبال روشی هستیم تا بتوانیم یک شبه راه صد ساله را طی کنیم؛ اما آیا این کار واقعا ممکن است؟

موفقیت فرمول مخفی ندارد

موفقیت چیزی است که همه ما در زندگی خواهان رسیدن به آن هستیم. موفقیت می تواند در کسب و کار و یا روابط اجتماعی باشد. ما می دانیم که می خواهیم به چه چیزی برسیم اما همیشه به دنبال راه فرعی بوده ایم که بتوانیم از طریق آن به سرعت و در زمانی کوتاه…