آموزش های آنلاین
مرور رده

زندگی موفق

7 مرحله ایجاد عادت جدید

ایجاد یک عادت جدید چقدر طول می کشد؟ دوره زمانی آن می تواند از یک ثانیه تا چندین سال باشد. سرعت ایجاد الگوی عادت جدید با شدت احساساتی تعیین می شود که با آن تصمیم همراه است تا فعالیت در راهی خاص آغاز شود.

راز یک شبه به موفقیت رسیدن

ما دوست داریم تا در زندگی پیشرفت کنیم و به موفقیت دست یابیم، اما به خاطر ذات عجول بودن که در ما نهفته است، همیشه به دنبال روشی هستیم تا بتوانیم یک شبه راه صد ساله را طی کنیم؛ اما آیا این کار واقعا ممکن است؟